bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.11.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Gminy Gostyń.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 163),
2. Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm. ),
3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 Nr 238, poz. 1586, z póżniejszymi zmianami),
4. Uchwały Nr XL/588/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 5 września 2014 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu i nadania statutu,
5. Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.

GRANT Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu jest placówką pobytu dziennego, ośrodkiem wsparcia dla 31 osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo.
środki finansowe na realizację zadania zabezpiecza administracja rządowa w ramach zadań zleconych gminie.
Dom świadczy swoje usługi dla osób z terenu miasta i gminy Gostyń, a w uzasadnionych przypadkach dla potrzebujących tej formy pomocy z gmin ościennych powiatu gostyńskiego, na zasadzie porozumienia.
Z odległych częci miasta i spoza miasta Dom zapewnia uczestnikom transport na zajęcia z miejsca ustalonego przez kierownika oraz powrót do domu.
ŚDS w Gostyniu prowadzi działalność Typu A (dla osób przewlekle psychicznie chorych) i Typu B ( dla osób upośledzonych umysłowo).
Specjalistyczne usługi świadczone w ŚDS dostosowane są do indywidualnych potrzeb osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo.
ŚDS pracuje w systemie terapeutycznym, w którym odbywają się zajęcia indywidualne i zespołowe. świadczy usługi przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00, w tym co najmniej przez 6 godz. dziennie od 8:00 do 14:00 prowadzone są zajęcia z uczestnikami
Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestnika.

Aktualności

Informacje o Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu w tekście łatwym do czytania ETR

05.05.2021

Informacje o Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu w tekście łatwym do czytania ETR w formacie pdf rozmiar pliku 735 kb

pobierz....

Zarządzenie - dni wolne za sobotę w 2021

15.04.2021

Zarządzenie w formacie pdf 204kb

pobierz....

Podstawowe informacje o Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu

03.05.2015

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu jest placówką pobytu dziennego, ośrodkiem wsparcia dla 31 osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo.Opublikował: Violetta Skorupska
Publikacja dnia: 23.11.2020
Podpisał: Violetta Skorupska
Dokument z dnia: 03.05.2015
Dokument oglądany razy: 58 033