bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Misja

Misją Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu jest stworzenie systemu umożliwiającego przywrócenie osoby z upośledzeniem umysłowym i z przewlekłą chorobą psychiczną do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie, wytworzenie poczucia aktywnego w nim uczestnictwa oraz wyposażenie w kompetencje umożliwiające pełnienie ról społecznych oraz osiąganie pozycji społecznej dostępnej osobom sprawnym i zdrowym. Rehabilitacja ma zmierzać do włączenia i zaakceptowania tych osób jako równych i pełnoprawnych członków społeczeństwa, tak by mogły korzystać ze wszystkich dóbr kultury i cywilizacji oraz przyczyniać się do ich pomnażania. Rehabilitacja odbywa się poprzez świadczenie usług w zakresie wsparcia terapeutycznego, edukacyjnego, opieki i podstawowych zabezpieczeń bytowych.Opublikował: Violetta Skorupska
Publikacja dnia: 14.01.2019
Podpisał: Agnieszka Wojtkowiak
Dokument z dnia: 30.03.2016
Dokument oglądany razy: 2 166