bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu

Informacje o Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu w tekście łatwym do czytania ETR w formacie pdf rozmiar pliku 735 kb

pobierz....

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu - informacje ogólne
1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Gminy Gostyń. Strukturę organizacyjną Środowiskowego Domu Samopomocy w  Gostyniu określa Regulamin organizacyjny.

2. Dom działa na podstawie:

  1.  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  2.  ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
  3.  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
  4. Uchwały Nr XL/588/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 5 września 2014 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu i nadania statutu
  5. Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu
  6. Regulaminu organizacyjnego.
  7. Programu działalności domu Typu A i B oraz Planu pracy domu na każdy rok.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla 31 osób przewlekle psychicznie chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną.
Dom świadczy swoje usługi dla osób z terenu miasta i gminy Gostyń, a w uzasadnionych przypadkach dla potrzebujących tej formy pomocy z gmin ościennych powiatu gostyńskiego, na zasadzie porozumienia zawartego między właściwymi organami samorządu.

ŚDS w Gostyniu prowadzi działalność Typu A (dla osób przewlekle psychicznie chorych) i Typu B ( dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występuje inne zaburzenie, zwłaszcza neurologiczne).
Specjalistyczne usługi świadczone w ŚDS dostosowane są do indywidualnych potrzeb osób przewlekle psychicznie chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

ŚDS pracuje w systemie terapeutycznym, w którym odbywają się zajęcia indywidualne i zespołowe. Świadczy usługi przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00, w tym co najmniej przez 6 godz. dziennie od 8:00 do 14:00 prowadzone są zajęcia z uczestnikami. Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestnika.

GRANT

Aktualności

Informacje o Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu w tekście łatwym do czytania ETR

05.05.2021

Informacje o Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu w tekście łatwym do czytania ETR w formacie pdf rozmiar pliku 735 kb

pobierz....

Zarządzenie - dni wolne za sobotę w 2021

15.04.2021

Zarządzenie w formacie pdf 204kb

pobierz....

Podstawowe informacje o Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu

03.05.2015

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu jest placówką pobytu dziennego, ośrodkiem wsparcia dla 31 osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo.Opublikował: Violetta Skorupska
Publikacja dnia: 05.05.2021
Podpisał: Violetta Skorupska
Dokument z dnia: 03.05.2015
Dokument oglądany razy: 98 029