bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zajęcia Terapeutyczne

Zajęcia mają formę rehabilitacji indywidualnej i zespołowej. Ćwiczenia dobierane są w zależności od rodzaju dysfunkcji z uwzględnieniem aktualnej sprawności i wydolności fizycznej uczestnika, dla którego wcześniej został opracowany program. Różnorodność ćwiczeń ruchowych możliwa jest dzięki dobrze wyposażonej sali rehabilitacji w przyrządy typu: atlas, bieżnia, rower treningowy, wioślarz, tablice manipulacyjne oraz przybory do ćwiczeń sprawnościowych np.: piłki, skakanki, obręcze, szarfy, woreczki.

W ramach zajęć prowadzone są gry zespołowe na świeżym powietrzu, treningi przed wyjazdami na zawody sportowe, ćwiczenia manualne, sportowe, relaksacyjne, spacery, nordic walking, kręglarstwo, zajęcia na pływalni. Uczestnicy reprezentują ŚDS w zawodach organizowanych przez różne instytucje i organizacje o zbliżonej działalności.
Udział w rehabilitacji ruchowej przede wszystkim zapobiega bierności i pozwala na aktywne wykorzystanie nabytych umiejętności sprawnościowych oraz kształtuje umiejętności zespołowego współdziałania i współzawodnictwa.

Współpraca. ŚDS buduje sieć wsparcia społecznego poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami, środowiskiem lokalnym. Poszerza kontakty i wymienia doświadczenia z placówkami o podobnym profilu działalności. Organizuje również wspólne imprezy z uczniami szkół, seniorami, prezentuje umiejętności i twórczość uczestników w środowisku. Ponadto nawiązuje i podtrzymuje kontakty ze społecznością oraz współpracuje z młodzieżowym wolontariatem. Opracowuje i realizuje projekty, pozyskując środki na rzecz działań ukierunkowanych na środowiska osób z niepełnosprawnością i chorobami psychicznymi.

Kadra ŚDS ukierunkowuje swoje działania na stworzenie rodzinnej atmosfery, poprzez podmiotowe traktowanie podopiecznych dąży do podniesienia ich poczucia własnej wartości i wiary we własne siły. Nabyte umiejętności pozwalają uczestnikom zdobywać nagrody i wyróżnienia w różnych konkursach oraz zawodach.Opublikował: Violetta Skorupska
Publikacja dnia: 08.09.2019
Podpisał: Violetta Skorupska
Dokument z dnia: 03.05.2015
Dokument oglądany razy: 3 281