bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Internetowy Biuletyn Informacji Publicznej, zbudowany jest na zasadzie "drzewa". Aby uzyska dostp do interesujcych Was informacji mona skorzysta z menu biuletynu znajdujcego si po lewej stronie okna. Menu zostao pogrupowane tak by maksymalnie uatwi Wam poruszanie si po nim.


W celu znalezienia interesujcych Was informacji mona równie skorzysta z wyszukiwarki która znajduje si po lewej stronie okna u góry ekranu. Aby to uczyni naley wpisa szukany "wyraz" i klikn przycisk lub nacisn klawisz [Enter].


Pragniemy przypomnie, e Biuletyn Informacji Publicznej to urzdowy publikator teleinformatyczny, skadajcy si z ujednoliconego systemu stron, na których zostaje udostpniona informacja publiczna. Podstawowym zadaniem biuletynu jest uatwienie dotarcia do informacji publicznej, dokumentów oraz do kompetentnych osób w danej jednostce. Nad aktualnoci danych zawartych w Biuletynie, piecz sprawuje Redakcja Biuletynu.

Nie ma stron usuniętych


Opublikował: Violetta Skorupska
Publikacja dnia: 27.04.2016
Podpisał: Violetta Skorupska
Dokument z dnia: 03.05.2015
Dokument oglądany razy: 1 819