bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Klauzula dla osób odwiedzających profil SDS na Facebooku

Administratorami Twoich danych są: Facebook Inc. (główna siedziba Facebook’a w USA), Facebook Ireland (uznana przez Facebook’a za główną siedzibę w UE) oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu z siedzibą przy ul. Willowe 3a. W razie pytań możesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem iod.sds@ochrona-danych24.com.
________________________________________
Twoje dane osobowe przetwarzane będą i chronione przez Administratorów danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
________________________________________
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ŚDS w Gostyniu w celu prowadzenia fanpage’a, odpowiedzi na Twoje wpisy i podtrzymywania kontaktów.
________________________________________
Twój wizerunek umieszczamy na naszym fanpage’u jedynie po uzyskaniu Twojej zgody. Jeżeli oznaczono Cię na zdjęciu lub w filmie, możesz usunąć znacznik za pomocą linku „Usuń znacznik” obok swojego imienia i nazwiska. Twoje imię i nazwisko zostanie usunięte, a materiał nie będzie już powiązany z Twoją osią czasu.
________________________________________
Nie archiwizujemy wpisów poza Facebookiem.
Zbieramy anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających nasz fanpage udostępnionej przez Facebook stosownie do warunków korzystania z serwisu Facebook. Gromadzone są one dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który Facebook może powiązać z danymi zarejestrowanych użytkowników. Kod ten zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’.
________________________________________
W każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną zgodę na publikację swojego wizerunku komunikując się pisemnie z Kierownikiem ŚDS. Zdjęcie zostanie usunięte bądź zanonimizowane i nie będzie widoczne na naszym fanpage’u, choć pozostanie w zasobach Facebooka. Dane o Twojej aktywności w tym w innych, aktywnych oknach przeglądarki służą celom Facebooka, w tym dopasowaniu przez Facebook reklam do Twoich preferencji oraz w celach statystycznych, na co ŚDS nie ma wpływu.
________________________________________
Przysługuje Ci prawo do uzyskiwania dostępu do swoich danych, sprostowania ich, przenoszenia lub usunięcia. Masz też prawo sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Możesz też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych w Warszawie ul. StOpublikował: Violetta Skorupska
Publikacja dnia: 23.09.2020
Podpisał: Violetta Skorupska
Dokument z dnia: 19.09.2018
Dokument oglądany razy: 1 951