bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.12.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja danych

RODO

Środowiskowy Dom Samopomocy wdrożył Politykę ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, powołać Inspektora Ochrony Danych oraz realizuje wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
------------------------------------------------------------
Środowiskowy Dom Samopomocy informuje, że jest administratorem danych osobowych uczestników, ich opiekunów oraz swoich pracowników i kontrahentów.
------------------------------------------------------------
Osoby, których dane są przetwarzane przez Środowiskowy Dom Samopomocy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymywania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne , nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
------------------------------------------------------------
Osoby, których dane są przetwarzane nie są poddawane profilowaniu, a przetwarzanych przez siebie danych osobowych SDS nie udostępnia podmiotom nieuprawnionym ani nie przekazuje poza obszar EOG.Opublikował: Violetta Skorupska
Publikacja dnia: 27.12.2019
Podpisał: Violetta Skorupska
Dokument z dnia: 12.06.2018
Dokument oglądany razy: 1 147