bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Pracownia biblioterapii i kompetencji społecznych

Pracownia biblioterapii i kompetencji społecznych: w ramach zajęć w ramach biblioterapii uczestnicy mają okazję zapoznać się z ciekawymi pozycjami książkowymi dostosowanymi do ich możliwości intelektualnych. Poznają także formy racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego poprzez czytelnictwo. Prowadzą własną bibliotekę i wypożyczalnię książek.


Udział w zajęciach pozwala również na rozwijanie zainteresowań audycjami radiowymi i programami telewizyjnymi, uczestniczenie w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, rozwój wrażliwości artystycznej i twórczości podopiecznych oraz wyrażanie samego siebie poprzez emocje. Pracownia przygotowuje uczestników do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez naukę oraz doskonalenie kompetencji społecznych, osobistych, komunikacji, a także zrozumienie siebie, świata i innych. Uczy współdziałania i odpowiedzialności za własne działanie, rozwija komunikację na różnym poziomie oraz wyrabia poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy.Opublikował: Violetta Skorupska
Publikacja dnia: 08.09.2019
Podpisał: Violetta Skorupska
Dokument z dnia: 03.05.2015
Dokument oglądany razy: 2 154