bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa: w pracowni można doskonalić obsługę komputera, programów oraz internetu. Prowadzone są również zajęcia z wykorzystaniem aparatu cyfrowego, skanera, kamery, laminatora. Uczestnicy pracują w edytorze tekstu i programach graficznych. Piszą CV i życiorys. Wyszukują oferty pracy. Redagują pisma do urzędów. Przygotowują dyplomy konkursowe, kartki okolicznościowe oraz zaproszenia na różne uroczystości. Korzystają także z gier edukacyjnych. Redagują gazetkę "Nowinki środowiskowej rodzinki", w której poruszane są aktualne problemy oraz opisują ważniejsze wydarzenia z życia ŚDS. Zajęcia rozwijają zainteresowania fotografią.

Prowadzona jest kronika, dokumentacja fotograficzna i filmowa z życia społeczności ŚDS. Udział w zajęciach pozwala na doskonalenie umiejętności obsługi komputera czytania i pisania, ortografii i interpunkcji, matematycznych – podtrzymania nabytych umiejętności szkolnych na jak najwyższym poziomie. Zajęcia rozwijają pamięć, wyobraźnię, postrzeganie, refleks, logiczne myślenie, koncentrację uwagi, percepcję wzrokową, słuchową, a także sferę manualną i integrację percepcyjno –motoryczną. Wpływają na rozwój nowych zainteresowań, uczą zagospodarowania czasu wolnego oraz wykorzystywania zasobów internetowych w sposób praktyczny.Opublikował: Violetta Skorupska
Publikacja dnia: 08.09.2019
Podpisał: Violetta Skorupska
Dokument z dnia: 03.05.2015
Dokument oglądany razy: 3 002