bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: uzupenienie danych

RODO

Administratorem danych osobowych jest rodowiskowy Dom Samopomocy, ul. Willowa 3a, 63-800 Gosty. W razie problemów naley kontaktowa si z Inspektorem ochrony danych mailowo sds.gostyn@e-iodo.com.

Dane przetwarzane s i chronione przez Administratora danych zgodnie z Rozporzdzeniem Paramentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporzdzenie o ochronie danych).

Zgodnie z RODO istnieje prawo dostpu do treci swoich danych, ich poprawiania, uzupeniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub staego wstrzymywania ich przetwarzania lub ich usunicia, jeeli s one niekompletne , nieaktualne, nieprawdziwe lub zostay zebrane z naruszeniem ustawy albo s ju zbdne do realizacji celu, dla którego zostay zebrane.Opublikował: Violetta Skorupska
Publikacja dnia: 12.06.2018
Podpisał: Violetta Skorupska
Dokument z dnia: 12.06.2018
Dokument oglądany razy: 862