bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wersje archiwalne: Rachunek Zysków i Strat

Wersja z dnia: 30.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: edycja i dodanie danych za 2020

Wersja z dnia: 10.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: uzupełnienie danych o rok 2019