bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Podstawowe informacje o Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu

03.05.2015

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu - informacje ogólne
1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Gminy Gostyń. Strukturę organizacyjną Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu określa Regulamin organizacyjny.
2. Dom działa na podstawie:
      1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.)
      2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1878)
      3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. nr 238, poz. 1586 ze zm.)
      4) Uchwały Nr XL/588/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 5 września 2014 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu i nadania statutu
      5) Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu
      6) Regulaminu organizacyjnego.
      7) Programu działalności domu Typu A i B oraz Planu pracy domu na każdy rok.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla 31 osób przewlekle psychicznie chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną.
Dom świadczy swoje usługi dla osób z terenu miasta i gminy Gostyń, a w uzasadnionych przypadkach dla potrzebujących tej formy pomocy z gmin ościennych powiatu gostyńskiego, na zasadzie porozumienia zawartego między właściwymi organami samorządu.

ŚDS w Gostyniu prowadzi działalność Typu A (dla osób przewlekle psychicznie chorych) i Typu B ( dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występuje inne zaburzenie, zwłaszcza neurologiczne).
Specjalistyczne usługi świadczone w ŚDS dostosowane są do indywidualnych potrzeb osób przewlekle psychicznie chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

ŚDS pracuje w systemie terapeutycznym, w którym odbywają się zajęcia indywidualne i zespołowe. Świadczy usługi przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00, w tym co najmniej przez 6 godz. dziennie od 8:00 do 14:00 prowadzone są zajęcia z uczestnikami. Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestnika.


Opublikował: Violetta Skorupska
Publikacja dnia: 03.05.2015

Dokument oglądany razy: 3523
« inne aktualności