Cel

Celem placówki jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku osób przewlekle psychicznie chorych i osób z niepełnosprawnością intelektualną.


Opublikował: Violetta Skorupska
Publikacja dnia: 08.09.2019
Podpisał: Violetta Skorupska
Dokument z dnia: 03.05.2015
Dokument oglądany razy: 2358
20.06.2024 // www.sdsgostyn.progres-gostyn.home.pl/sdsgostyn