Kontrole i audyty

Wystąpienie pokontrolne z kontroli oceny realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego Gminie Gostyń, jakim jest prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w dniach 31 marca do 13 kwietnia 2015 r.

pobierz....

Wystąpienie pokontrolne z kontroli w zakresie gospodarki finansowej za okres 2015 rok, przeprowadzonej w dniach 23 maja - 23 czerwca 2016.

pobierz....

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli w dniach od 24 kwietnia do 17 maja 2017 r. w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowych Domów Samopomocy) oraz oceny wykonania dochodów budżetowych związanych z jego realizacją.

pobierz....


Opublikował: Violetta Skorupska
Publikacja dnia: 14.01.2019
Podpisał: Violetta Skorupska
Dokument z dnia: 27.04.2016
Dokument oglądany razy: 2052
20.06.2024 // www.sdsgostyn.progres-gostyn.home.pl/sdsgostyn