Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
OpublikowaƂ: Violetta Skorupska
Publikacja dnia: 03.05.2015
PodpisaƂ: Violetta Skorupska
Dokument z dnia: 03.05.2015
Dokument oglądany razy: 4790
21.01.2021 // www.sdsgostyn.progres-gostyn.home.pl/sdsgostyn